To vprašanje mi je zastavila Hanna iz butičnega hotela Lipizzaner Lodge. Hanna, njen mož Chris in gostje njunega hotela pijejo kave iz naše pražarne. Lipizzaner Lodge je v Landolu, vasici, ki leži po Nanosom streljaj od največje slovenske turistične znamenitosti, Postojnske jame.

Hanna in Chris želita svojim gostom ponuditi najboljše iz Slovenije, saj sta jo izmed vseh držav na svetu izbrala za svoj dom, kljub temu da ona prihaja iz Finske, on pa iz Velike Britanije.

Tudi, ko sta izbirala kave, sta sta želela izbrati kakovostno kavo, ki bo goste navdušila. Tako se je začelo naše sodelovanje.

Pretirana uporaba pesticidov je problem masovne pridelave kave

Pred dnevi smo od Hanne prejeli zanimiv članek, ki izpostavlja problematiko pretirane uporabe pesticidov v kavni industriji. Besedilo obravnava zdravstvene in okoljske težave, ki jih povzroča uporaba pesticidov pri pridelavi kave.

Monokulturno gojenje je kavne rastline naredilo bolj dovzetne za škodljivce in bolezni, kar je privedlo do povečane uporabe pesticidov. Članek razkriva dejstvo, da pretirana raba pesticidov ne škoduje le naravi, ampak tudi ljudem. V celoti ga lahko prebereš tukaj

Sledilo je vprašanje Hanne: “Ali kavne kmetije, s katerih dobavljate kave, uporabljajo pesticide?”

Tudi tebe zanima naš odgovor?

Beri dalje!

V pražarni Escobar smo kritični do pretirane uporabe pesticidov

  • V pražarni Escobar imamo trenutno dve ekološki kavi, ki sta pridelani v skladu z ekološkimi standardi. Uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov, pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti, je pri tem načinu kmetovanja prepovedana, zato v ekoloških pridelkih in živilih ni ostankov teh snovi.
  • V naši ponudbi ne boš našel kave z industrijskih kavnih nasadov, kjer je uporaba velikih količin pesticidov še posebej problematična.

V Braziliji, največji svetovni proizvajalki kave in porabnici pesticidov se je uporaba kemičnih pesticidov v enem samem desetletju povečala za 190 %. Ocene kažejo, da se v brazilski proizvodnji kave letno porabi približno 38 milijonov kilogramov pesticidov.

Od leta 2019 je bilo v Braziliji odobrenih 475 novih pesticidov. Več kot tretjina teh zaradi toksičnosti v EU ni odobrenih. Vir: Unsustainable coffee production is making more and more people sick, says study, Phys.org

Pridelati čim več po čim nižji ceni nas bo dolgoročno stalo najbolj dragocenih dobrin - narave in našega zdravja, zato smo v pražarni Escobar do množične industrijske pridelave kave zelo kritični.

Delamo v smeri sprememb, ki jih želimo videti v prihodnje

  • Že od samega začetka se trudimo, da delujemo v smeri sprememb, ki jih želimo videti v prihodnje. Z našim nakupom podpiramo manjše kavne kmetije, ki že uporabljajo trajnostne prakse, in večje kmetije in zadruge, ki prispevajo k reševanju problema pretirane uporabe pesticidov.
  • Zavedamo se, da trenutno ne moremo zagotoviti, da so vse naše kave pridelane brez pesticidov. Razumemo, da je treba bolezni rastlin nadzorovati z racionalno uporabo pesticidov, ki so varni do okolja in manj strupeni.
  • Vse bolj se v okviru projektov sledljivosti povezujemo s kmeti, ki se angažirajo v ekološkem kmetovanju in zagotavljajo naravne rešitve namesto uporabe pesticidov.

Slika prikazuje obnoviten kavnega nasada kooperative Capucas, od koder dobavljamo ekološko kavo Honduras Capucas. Kavovci (manjša drevesca temno zelene barve) so nasajeni v sožitju s preostalim tropskim rastjem, ki bo v nekaj letih kavovce tudi preraslo in jim zagotovilo senco, ki jo potrebujejo.

Večino naših kav dobavljamo z manjših visokogorskih kavnih kmetij, kjer kavovci rastejo v okolju, ki “posnema” njihovo naravno okolje. Kavovec se je pred tisočletji pojavil v visokogorju jugozahodne Etiopije, kjer je uspeval v senci bogate palete rastlin, grmovnic in dreves.

Tak način gojenja kave je bolj odporen na škodljivce in bolezni, obenem pa krepi biotsko raznovrstnost in ekosisteme.

V manjših visokogorskih kavnih nasadih intenzivno mehansko škropljene zaradi razgibanega terena niti ni možno. Že dejstvo, da kava prihaja z visokih nadmorskih višin, je dober kazalnik, da kmetje pri pridelavi niso uporabili prekomerne količine pesticidov.

Enako potrjujejo tudi naši podatki, ki jih prejmemo od pridelovalcev, s katerimi sodelujemo.

Premik v trajnostno pridelovanje kave je nujen za zaščito okolja, kmetov in tudi nas samih.

Delamo vse, kar je v naši moči, da smo sprememba, ki jo želimo videti v svetu, in podpiramo tiste, ki mislijo in delajo enako.